Robert Franken Consultancy

 
  1. -Conceptontwikkeling


  1. -Training & Coaching


  1. -Sales & Marketing


  1. -Implementatie & Ondersteuning


  1. -Management Development


  1. -Personeelsselectie


  1. -Verkoopbemiddeling

De Fitness, Health & Leisure industry heeft zich de afgelopen ontplooid tot een volwassen branche. Het koopgedrag van de consument heeft zich eveneens ontwikkeld. Consumenten zijn beter geïnformeerd, hebben een steeds groter wordend ‘commercieel bewustzijn’ en zijn in toenemende mate minder tolerant voor niet-klantgericht gedrag.

Bij een sterk ontwikkelde markt die onder druk staat is het van belang dat uw bedrijf weet waar het voor staat, dit uitdraagt naar buiten en zo een sterke positie inneemt in de markt. Dat betekent niet alleen dat het beleid professioneel en accuraat moet zijn, ook moet dit afgestemd zijn op de meer bewust wordende klant.

Commerciële werkwijzen die een paar jaar geleden nog prima werkten zijn inmiddels achterhaald, de consument is wijzer en zit niet meer te wachten op praatjes en trucs.


Optimaliseer uw bedrijfsvoering en zorg dat u zich kunt onderscheiden in de markt. Verhoog daardoor uw resultaat en veranker uw positie in de markt. Ik kan u helpen dit te realiseren.

Lees hier meer over op deze website en neem contact met mij op voor meer informatie.

“Iedereen wil kopen,

                       maar niemand wil zich ‘verkocht’ voelen”

Welkom!

Verkoopbeleid en verkooptraining.


Verkoop zou een onderdeel van de service moeten zijn, het helpen van de klant de juiste beslissing te nemen. Hier zijn geen trucs voor nodig, maar welgemeende interesse en een logisch stappenplan. Immers; “iedereen wil kopen, maar niemand wil zich ‘verkocht’ voelen.” Verkoop door het geven van service, de klanten zijn blij en u haalt uw beoogde resultaat. Dat is de basis van de training.


Implementatie en ondersteuning.


Het neerleggen van een beleidsplan en anderen vertellen wat ze moeten doen kan bijna iedereen. Helpen met implementeren, medewerkers betrokken maken bij het plan en helpen bij de uitvoer is een ander verhaal. Door mijn ervaring in de praktijk kan ik u en uw teams ondersteunen en samen met u de mouwen opstropen en het goede voorbeeld geven!


Management Development.


Het succesvol en effectief managen van uw team of bedrijf levert een veel grotere bijdrage aan het uiteindelijke resultaat dan men vaak denkt. Het plannen en uitvoeren van een effectief jaarlijks operationeel plan, H&R beleid, personeelsmanagement en Sales & Marketing zijn slechts een aantal onderwerpen waarin ik u of uw managers kan trainen en ondersteunen.